annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Åsgårdstrand Velforening

sg_Velforening_logo

 

 

 

Høsten 1927 ble følgende opprop bekjentgjort i Åsgårdstrand:

«Undertegnede innbyr herved til dannelse av en ny forening, Åsgårdstrands Vel. Formålet vil, som navnet sier, være på beste måte å støtte stedet, for eksempel ved gaver til Folkeboksamlingen og andre formål som vil komme stedet til gode, så som stedets historikk, badestrand, parkvesen og lignende, samt selskapelige sammenkomster. Fester med utelukkende dans er forbudt, likeså dans på møtene».

Oppropet var forfattet av T- Adamsrød, G. Brataas og K. Lie Mathisen, og ifølge foreningens jubileumsberetning 10 år senere var det undertegnet av «26 av stedets beste kvinner og menn».

Mye har skjedd siden den gang, men formålet om å støtte stedets ve og vel lever videre. Åsgårdstrand Vel har etter hvert blitt paraplyorganisasjonen for alle foreninger i Åsgårdstrand.

Bruk gjerne vipps til å betale kontingent:  Kontonr. er 71225.

 

Velforeningen består av følgende personer:

Leder:
Jon Lea

Kasserer og IT-ansvarlig:
Jan-Erik Vian

Sekretær:
Benn Solem

Styremedlemmer:
Hilde Jensen Hurum
Freddy Pøhner
Per Christian Fett
Janne Aker Thorkildsen
Berit Sørebø

Badepark komité:
Terje Simonsen – leder

Skigruppa:
Dag Eirik Gjerken – leder

Åsgårdstrand portalen:
Lisbeth Ramde – redaktør

Web side: www.facebook.com/groups/46252180…
E-post: styret@asgardstrandvel.no
Adresse: Post Boks nr.96
3167 Åsgårdstrand
Kart

Anno: 1927
Grasrotandelen: 994 044 079